Garantie

Hulp nodig?

Niet gevonden wat u zocht? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag!

0320 256 256
info@houtplaza.nl

Garantie

 

Voor de verkochte en geleverde goederen met fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. Hout is een natuurproduct met een bepaalde werking. Gevolgen van de werking van hout vallen niet onder enige garantieregelingen.

Naast de wettelijke garantierechten van de koper ten opzichte van de verkoper en zonder deze rechten te beperken garandeert Houtplaza de koper van een nieuw product het volgende:

 

I Duur en aanvang van de garantie:
 1. De garantietermijn/bepaling bedraagt:
  a.) 60 maanden (5 jaar) voor buitenzonwering, rolluiken, panelen van garagedeuren, aluminium overkappingen en screens mits deze volgens de voorschriften worden gebruikt. Met uitzondering van de Basic-, Comfort- en Excellent veranda’s.


  b.) 24 maanden (2 jaar) voor binnen zonwering en garagedeuren, mits deze volgens de voorschriften worden gebruikt.


 2. De garantietermijn begint op de leverdatum van het product. Deze leverdatum staat vermeld op de aankoopnota van de wederverkoper. Garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie zorgen niet voor een verlenging van de garantietermijn.

II. Garantievoorwaarden
 1. Het product moet bij een geautoriseerde wederverkoper zijn gekocht.

 2. De garantievoorwaarden zijn alleen geldig als de fabrieksgarantie retourkaart digitaal is ingevuld en verzonden. Met uitsluiting van de Basic-, Comfort- en Excellent veranda’s.

 3. 3. Garantie kan worden ingeroepen op voorwaarde dat het product is betaald volgens de betalingsvoorwaarden die voor het product zijn overeengekomen.

III. Inhoud en omvang van de garantie

 1. 1. In het geval van gebreken als gevolg van fabricage of constructiefouten zal Houtplaza de te vervangen materialen kosteloos ter beschikking stellen.

 2. 2. Het product kan ter reparatie aangeboden worden. In het geval van gebreken als gevolg van fabricage of constructiefouten zal Houtplaza de te vervangen materialen kosteloos vervangen. Transport van en naar wederverkoper zal geschieden op kosten van Houtplaza.

 3. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens Houtplaza.

 4. De garantie wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie of het vervangen van defecte onderdelen. Houtplaza neemt geen aansprakelijkheid op zich voor afgeleide schade, waaronder bijkomend verlies, of productaansprakelijkheid buiten hetgeen volgt uit dwingend recht.

IV. Beperking van de garantie
Buiten de garantie vallen o.a. gebreken, storingen en verkleuringen als gevolg van:
 1. Een onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-installatie en montagehandleiding.

 2. Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting.

 3. Externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen.

 4. Normale slijtage

 5. Installatie, montage, wijziging of reparatie door een niet erkende installateur.

 6. Stromen spanningsschommelingen die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen.

 7. Het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden volgens de gebruiksaanwijzing.

 8. Geringe kleurafwijkingen ten opzichte van stalenmateriaal en/of leaflets.

 9. Corroderende of materiaal aantastende effecten veroorzaakt door zon, condensatie, zure regen, zout water, agressieve schoonmaakmiddelen of enige andere conditie.

V. Reparatie in gevallen van niet dekking van de garantie

 

Indien de claim niet is gedekt door deze garantievoorwaarden, worden alle kosten die gemaakt zijn bij de reparatie ter rekening van wederverkoper gebracht. De transportkosten van en naar wederverkoper zijn hiervan uitgesloten.

VI. Gegevensbescherming

 

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw opdracht en voor de afhandeling van garantieaanspraken, met inachtneming van de wet gegevensbescherming.